DragonBox Skole erpå Norgesturné

Vil du vite mer om hvordan du kan skape fantastiske mattetimer basert på utforskning, problemløsning og matematiske samtaler. 


Bli bedre kjent med vårt komplette læreverk for 1.-4. trinn og finn ut hvorfor det fører til økt læringsutbytte og motivasjon.

Vi ser nærmere på:

  • Hvordan man kan skape gode matematiske samtaler gjennom utforsking
  • Problemløsning gjennom rike oppgaver
  • Visualisering for dyp forståelse i matematikk
  • Viktigheten av engasjement, motivasjon og mestring

Alle som deltar får:

  • Tilgang til DragonBox skole frem til sommeren
  • Et prøveeksemplar av våre bøker

Sandefjord

Ons. 4. mai kl. 13.30-16.00

Oslo

Tors. 19.mai kl. 13.30-16.00

Bergen

Tirs. 24. mai kl. 13.30-16.00

DragonBox Skolebrukes av mer enn 50,000 lærere og elever i Norge.

Den innovative DragonBox metoden vil gi dine elever økt motivasjon og større læringsutbytte i matematikk. 

Forskningsstudie fra NIFU viste at skoler som brukte Dragonbox Skole hadde større læringsutbytte enn referanseskolene. Hovedfunnene var:

✅ Elevene presterte betydlig bedre i matematikk

✅ Elevene viste høyere motivasjon for faget og for å løse vansklige problemeløsingsoppgaver

✅ Lærene økte sitt engasjement og sin kompetanse gjennom året.

"For oss er det en liten tidsregning som sier før og etter DragonBox. Vi vil ikke tilbake til et annet læreverk etter å ha prøvd dette og sett hvordan det fenger elevene og lærerne. Samtalene rundt matematikk har blitt mer levende og undrende."


Hege Hammer, Avdelingsleder, Hallingby Skole


Kontakt oss

Audun Uggerud

Gunnhild Nergård

g.nergard@dragonbox.com

93015477

Kristin Hove

Har du ikke mulighet til å delta?

Vi har også satt opp en dato der du kan få en digital presentasjon av DragonBox Skole!